Aktuality

CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2023

25/11/2022

Příloha 125 KB

Připravované změny v daních

12/08/2022

Příloha 14 KB

Podpora nízkoemisních vozidel

20/05/2022

Podpora nízkoemisních vozidel z hlediska daní z příjmů.

Náhrady nákladů pro zaměstnavatele

20/05/2022

Náhrady nákladů pro zaměstnavatele za exekuce ze mzdy zaměstnanců.

Příloha 13.7 KB

Veselé Velikonoce

14/04/2022

Přejeme Vám veselé Velikonoce za celý tým společnosti Porfina.

Silniční daň

04/04/2022

Vláda v souvislosti s růstem cen nafty a benzinu vyhlásila prominutí silniční daně za vozy a dodávky do 12 t, nově prominula letošní zálohy i všem dopravcům.

Vláda v souvislosti s růstem cen pohonných hmot vyhlásila 10. 3. 2022 zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 t.

Vláda následně dne 25. 3. 2022 rozhodla o zrušení záloh na silniční daň pro všechny dopravce. Neznamená to však prominutí samotné daně. Důvodem prominutí záloh je přetrvávající vysoká cena pohonných hmot. Prominuty jsou zálohy z dubna, července, října a prosince. Hromadné prominutí záloh se děje automaticky. O opatření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) informovala Finanční správa. Plné znění je k nahlédnutí na stránkách mfcr.cz.

Ministerstvo současně připravuje novelu zákona o silniční dani. Ta má zrušit silniční daň pro všechny osobní automobily a dodávky do 12 tun. Vozidla nad 12 t mají mít obdobnou sazbu jako minima podle evropských směrnic. Ministerstvo zamýšlí aplikovat změnu i zpětně pro zdaňovací období roku 2022.

Příloha 80 KB