Aktuality

Připravované změny v daních

12/08/2022

Příloha 14 KB

Podpora nízkoemisních vozidel

20/05/2022

Podpora nízkoemisních vozidel z hlediska daní z příjmů.

Náhrady nákladů pro zaměstnavatele

20/05/2022

Náhrady nákladů pro zaměstnavatele za exekuce ze mzdy zaměstnanců.

Příloha 13.7 KB

Veselé Velikonoce

14/04/2022

Přejeme Vám veselé Velikonoce za celý tým společnosti Porfina.

Silniční daň

04/04/2022

Vláda v souvislosti s růstem cen nafty a benzinu vyhlásila prominutí silniční daně za vozy a dodávky do 12 t, nově prominula letošní zálohy i všem dopravcům.

Vláda v souvislosti s růstem cen pohonných hmot vyhlásila 10. 3. 2022 zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 t.

Vláda následně dne 25. 3. 2022 rozhodla o zrušení záloh na silniční daň pro všechny dopravce. Neznamená to však prominutí samotné daně. Důvodem prominutí záloh je přetrvávající vysoká cena pohonných hmot. Prominuty jsou zálohy z dubna, července, října a prosince. Hromadné prominutí záloh se děje automaticky. O opatření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) informovala Finanční správa. Plné znění je k nahlédnutí na stránkách mfcr.cz.

Ministerstvo současně připravuje novelu zákona o silniční dani. Ta má zrušit silniční daň pro všechny osobní automobily a dodávky do 12 tun. Vozidla nad 12 t mají mít obdobnou sazbu jako minima podle evropských směrnic. Ministerstvo zamýšlí aplikovat změnu i zpětně pro zdaňovací období roku 2022.

Příloha 80 KB

Zrušení EET

03/04/2022

Vláda projednala a schválila návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023.

Od příštího roku se tedy již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, tato povinnost byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie.

Zbavením podnikatelů této povinnosti poklesne jejich administrativní zátěž a odpadnou jim náklady s EET spojené, zejména na pokladní zařízení a jeho aktualizaci či na internetové připojení.

Primárním úkolem evidence tržeb je navíc z rozhodnutí Ústavního soudu zaznamenávání údajů o hotovostních tržbách, přičemž v posledních letech došlo k prudkému nárůstu bezhotovostních plateb. Tento nárůst je právě na úkor hotovostních tržeb, což výrazně oslabuje význam EET, neboť snižuje množství transakcí, na které evidence tržeb cílí. Digitální formy obchodu přitom nepřipouští takový prostor pro potenciální obcházení daňové povinnosti.

Vládou schválený návrh nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele, a to zejména z důvodu významné úspory na straně státu.

Příloha 100 KB